Skip to content

Toekomsleer Internasionaal

Die toekoms van onderrig in Suid-Afrika!

Kwaliteitgedrewe

Kwaliteitgedrewe onderrig wat tuisonderwys herdefinieer en leerlinge toerus om hulle volle potensiaal te verwesenlik.

Waardegedrewe

Waardegedrewe afstandsonderrigstelsel verseker dat leerlinge toegerus word om hul roeping as wêreldburgers in die samelewing met verantwoordelikheid te vervul.

Wêreldklas

Omvattende wêreldklas onderwys- en ondersteuningsdienste met wêreldklasprodukte.

Toekomsleer Internasionaal (TI) (Future Learning International – FLI) is ‘n waardegedrewe afstandsonderrigstelsel wat deur kwaliteitgedrewe onderrig daarna streef om ‘n leerervaring te skep wat tuisonderwys herdefinieer om te verseker dat elke leerling toegerus word om hulle volle potensiaal te verwesenlik sodat hulle hul roeping as wêreldburger in die samelewing met verantwoordelikheid kan vervul.

Schoolboy educate online. Father helps his son with home work. Boy in video conference with teacher on laptop at home. (Schoolboy educate online. Father helps his son with home work. Boy in video conference with teacher on laptop at home. , ASCII, 12

Ons Missie…

TI strewe daarna om aan sy kliënte, skole en individue ‘n omvattende wêreldklas onderwys- en ondersteuningsdiens te verskaf.

Ons strewe na wêreldklasprodukte en goeie dienslewering aan al ons belanghebbendes.