• Welkom by Toekomsleer Internasionaal (TI)

  Visie:

  Toekomsleer Internasionaal (TI) (Future Learning International – FLI) is ʼn waardegedrewe afstandonderrigstelsel wat deur kwaliteitgedrewe onderrig daarna streef om ʼn leerervaring te skep wat tuisonderwys herdefinieer om te verseker dat elke kind toegerus word om hulle volle potensiaal te verwesenlik sodat hulle hul roeping as wêreldburger in die samelewing met verantwoordelikheid kan vervul.

  Missie:

  TI strewe daarna om aan sy kliënte, skole en individue, ʼn omvattende wêreldklas onderwys- en ondersteuningsdiens te verskaf. 

  Ons strewe na wêreldklas-produkte en goeie dienslewering aan almal betrokke.


Beskikbare kursusse

BCVO Skoolgereedheid vir Graad 1
Jeanette DowdLucia Van Wyk

BCVO Skoolgereedheid vir Graad 1

 1. BCVO se Skoolgereedheidsprogram voldoen aan al die KABV vereistes, met ‘n verduideliking aan ouers oor die verskil tussen leergereedheid en skoolgereedheid.
 2.  ’n Volledige handleiding, beplanning vir 5 weke, ‘n werksboek, ouergids en digitale lesmateriaal word voorsien. 
 3. ‘n Skoolgereedheidskontrolelys is in die Handleiding beskikbaar, vir ouers wat bekommerd of onseker is oor die leerling se skoolgereedheid.  
 4. Die evaluering van die skoolgereedheid word in die formele evalueringsverslag aan die einde van kwartaal 1 saamgevat.
 5. Deurlopende ondersteuning word aan ouers gebied ten einde u kind te help om optimaal te vorder.

Toekomsleer Skoolgereedheid vir Graad 1
Jeanette DowdLucia Van Wyk

Toekomsleer Skoolgereedheid vir Graad 1

 1. Toekomsleer se Skoolgereedheidsprogram voldoen aan al die KABV vereistes, met ‘’n verduideliking aan ouers oor die verskil tussen leergereedheid en skoolgereedheid.
 2.  ’n Volledige handleiding, beplanning vir 5 weke, ‘n werksboek, ouergids en digitale lesmateriaal word voorsien. 
 3. ‘n Skoolgereedheidskontrolelys is in die Handleiding beskikbaar, vir ouers wat bekommerd of onseker is oor die leerling se skoolgereedheid.  
 4. Die evaluering van die skoolgereedheid word in die formele evalueringsverslag aan die einde van kwartaal 1 saamgevat.
 5. Deurlopende ondersteuning word aan ouers gebied ten einde u kind te help om optimaal te vorder.

Graad 0 2023

Graad 0 2023

 1. Toekomsleer se Graad 0 afstandsonderrig kurrikulum voldoen aan al die KABV vereistes.
 2.  Volledige handleiding, beplanning, werksboeke, ouergids en digitale lesmateriaal word voorsien. 
 3. Evaluering vind aan die einde van elke kwartaal plaas. 
 4. Ouers neem verantwoordelikheid vir die evaluering. Voorbeeld-verslae word voorsien.
 5. Deurlopende ondersteuning word aan ouers gebied ten einde u kind te help om optimaal te vorder.


Administrasie
Jeanette DowdRina Noëth

Administrasie

 • Vakbeleide vir 2022
 • Inligtingstukke 2019-2021
 • Beleide
 • Voorskool & Graad 0 Beplanning en Evaluering
 • JPF Evalueringsdokumente