• Welkom by Toekomsleer Internasionaal (TI)

  Visie:

  Toekomsleer Internasionaal (TI) (Future Learning International – FLI) is ʼn waardegedrewe afstandonderrigstelsel wat deur kwaliteitgedrewe onderrig daarna streef om ʼn leerervaring te skep wat tuisonderwys herdefinieer om te verseker dat elke kind toegerus word om hulle volle potensiaal te verwesenlik sodat hulle hul roeping as wêreldburger in die samelewing met verantwoordelikheid kan vervul.

  Missie:

  TI strewe daarna om aan sy kliënte, skole en individue, ʼn omvattende wêreldklas onderwys- en ondersteuningsdiens te verskaf. 

  Ons strewe na wêreldklas-produkte en goeie dienslewering aan almal betrokke.


Webwerf aankondigings

There are no discussion topics yet in this forum

Available courses

Course image Toekomsleer Graad 3
Grondslagfase

 1. Toekomsleer se graad 3 kurrikulum voldoen aan al die KABV vereistes.
 2. Volledige werkboeke, jaar- en kwartaalbeplanning, evalueringsprogram en handleidings word in al die vakke voorsien.
 3. Die vakke wat gedek word, is Afrikaans Huistaal, Wiskunde, Engels Eerste Addisionele Taal, Christelike Lewensvaardigheid en Bybelonderrig.
 4. Digitale materiaal is beskikbaar vir elke tema wat deurlopend in al die vakke aangebied word.
 5. Hulp aan ouers en onderwysers is deurentyd beskikbaar – akademies, evaluering, verslae of ouerleiding ten opsigte van die hantering van ’n leerling in graad 3, asook mylpale wat bereik moet word.

 


Course image Toekomsleer Graad 2
Grondslagfase

 1. Toekomsleer se graad 2 kurrikulum voldoen aan al die KABV vereistes.
 2. Volledige werkboeke, jaar- en kwartaalbeplanning, evalueringsprogram en handleidings word in al die vakke voorsien.
 3. Die vakke wat gedek word, is Afrikaans Huistaal, Wiskunde, Engels Eerste Addisionele Taal, Christelike Lewensvaardigheid en Bybelonderrig.
 4. Digitale materiaal is ook beskikbaar vir elke tema wat deurlopend in al die vakke aangebied word.
 5. Hulp aan ouers is deurentyd beskikbaar – akademies, evaluering, verslae of ouerleiding ten opsigte van die hantering van ’n leerling in graad 2, asook mylpale wat bereik moet word.

 


Course image Toekomsleer Graad 1
Grondslagfase

 1. Toekomsleer se graad 1 kurrikulum voldoen aan al die KABV vereistes.
 2. Volledige werkboeke, jaar- en kwartaalbeplanning, evalueringsprogram en handleidings word in al die vakke voorsien.
 3. Die vakke wat gedek word, is Afrikaans Huistaal, Wiskunde, Engels Eerste Addisionele Taal, Christelike Lewensvaardigheid en Bybelonderrig.
 4. Digitale materiaal is ook beskikbaar vir elke tema wat deurlopend in al die vakke aangebied word.
 5. Hulp aan ouers is deurentyd beskikbaar – akademies, evaluering, verslae of ouerleiding ten opsigte van die hantering van ‘’n leerling in graad 1 asook mylpale wat bereik moet word.

 


Course image Toekomsleer Skoolgereedheid vir Graad 1
Grondslagfase

 1. Toekomsleer se Skoolgereedheidsprogram voldoen aan al die KABV vereistes, met ‘’n verduideliking aan ouers oor die verskil tussen leergereedheid en skoolgereedheid.
 2.  ’n Volledige handleiding, beplanning vir 5 weke, ‘n werksboek, ouergids en digitale lesmateriaal word voorsien. 
 3. ‘n Skoolgereedheidskontrolelys is in die Handleiding beskikbaar, vir ouers wat bekommerd of onseker is oor die leerling se skoolgereedheid.  
 4. Die evaluering van die skoolgereedheid word in die formele evalueringsverslag aan die einde van kwartaal 1 saamgevat.
 5. Deurlopende ondersteuning word aan ouers gebied ten einde u kind te help om optimaal te vorder.

Course image Graad 0 2023
Grondslagfase

 1. Toekomsleer se Graad 0 afstandsonderrig kurrikulum voldoen aan al die KABV vereistes.
 2.  Volledige handleiding, beplanning, werksboeke, ouergids en digitale lesmateriaal word voorsien. 
 3. Evaluering vind aan die einde van elke kwartaal plaas. 
 4. Ouers neem verantwoordelikheid vir die evaluering. Voorbeeld-verslae word voorsien.
 5. Deurlopende ondersteuning word aan ouers gebied ten einde u kind te help om optimaal te vorder.


Course image Administrasie
Administrasie

 • Inligtingstukke 2023
 • Vakbeleide vir 2022/2023
 • Inligtingstukke 2019-2021
 • Beleide
 • Voorskool & Graad 0 Beplanning en Evaluering
 • JPF Evalueringsdokumente

Course image Toekomsleer Bekendstelling
Toekomsleer Opleiding

Toekomsleer stel hierdie kursus vir al die onderwysers bekend om die gebruik van Toekomsleer (Moodle) te bevorder en te verseker dat almal gemaklik is om die platform te gebruik.